[39] Kükremeleri tekrar eden bir öksürüğe benzer ve bazen miyavlama ile homurdanma sesleri de çıkarırlar. Bir erkeğin bölgesi içinde iki ya da üç dişinin bölgesi yer alır ama başka bir erkeğin girmesine tahammül edemezler.[35]. Molecular Phylogenetics and Evolution 35(2): 483-495. [4] Guarani dilindeki yaguareté sözcüğü de "gerçek yırtıcı hayvan",[5] "köpek gövdeli",[6] ya da "yırtıcı köpek" diye farklı çevirilere sahiptir. İlkinin tanımı fosil temel alınarak, diğerlerinin ise yaşayan bireyler temel alınarak yapılmıştır. In the later Maya civilization, the jaguar was believed to facilitate communication between the living and the dead and to protect the royal household. Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme, "Bite club: comparative bite force in big biting mammals and the prediction of predatory behaviour in fossil taxa", "Molecular Evolution of Mitochondrial 12S RNA and Cytochrome b Sequences in the Pantherine Lineage of Felidae", Taxonomic and Legal Status of the Felidae, "Phylogeography, population history and conservation genetics of jaguars (Panthera onca, Mammalia, Felidae)", Guidelines for Captive Management of Jaguars, "Food habits of jaguars and pumas in Jalisco, Mexico", "ilk documentation of melanism in the jaguar (Panthera onca) from northern Mexico", Black jaguars in Belize? Renowned for balancing comfort, craftsmanship, and performance, few brands possess the heritage associated with Jaguar. Thus, the keystone predator hypothesis is not accepted by all scientists. He therefore concluded that they are most closely related to each other. [3][4] Birleşik hâli olan jaguareté sözcüğündeki -eté "gerçek" anlamına gelir. The word 'jaguar' is derived from 'iaguara', a word in one of the indigenous languages of Brazil for a wild spotted cat that is larger than a wolf. [21], Pocock'un alttür sınıflandırması hâlâ kedinin genel tanımları arasında belirtilmektedir. Ruiz-Garcia M, Payan E, Murillo A & Alvarez D (2006). [2] Mayalar bu güçlü kedileri ruhsal dünyadaki dostları olarak görmüş ve krallarına içinde jaguar sözcüğü geçen resmî adlar vermiştir. [97][98][99] In the religion of the Muisca, who inhabited the cool Altiplano Cundiboyacense in the Colombian Andes, the jaguar was considered a sacred animal and during their religious rituals the people dressed in jaguar skins. The ventral areas are white. Genç erkekler önceleri göçmendir ve yaşlı erkeklerle kendilerine ait bir bölge oluşturana kadar itişip kakışırlar. [41] Jaguarlar, "Tehdit altındaki türler yasası" ile ABD’de koruma altına alınmış ve postu için hayvanların avlanması yasaklanmıştır. Johnson WE & Obrien SJ (1997). [100] The skins were traded with the lowland peoples of the tropical Orinoquía Region. [76] However, such behavior appears to be more frequent where humans enter jaguar habitat and decrease prey. If you use our datasets on your site or blog, we ask that you provide attribution via a "dofollow" link back to this page. The all-time high Jaguar Animal Health stock closing price was 7349.47 on May 15, 2015.; The Jaguar Animal Health 52-week high stock price is 1.22, which is 281.3% above the current share price. Daha sonraları çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu yalnızca 3 alttür önerilmiştir: P. o. onca, P. o. paraguensis ya da P. o. palustris, P. o. hernandesii[18], Çok iyi tanımlanmış alttürler oluşturma konusunda son yıllarda yapılan çalışmalar da başarısız olmuştur ve artık kabul görmemektedir. Backlinks from other websites are the lifeblood of our site and a primary source of new traffic. Though there are single cats now living within Arizona, the species has largely been extirpated from the United States since the early 20th century. ABD, Arjantin, Fransız Guyanası, Honduras, Kolombiya, Nikaragua, Panama, Paraguay, Surinam, Uruguay ve Venezuela’da avlanmaları yasaklanmıştır. Beslenen hayvanları çok sık avlamaları nedeniyle çiftlik sahipleri sürekli çalışan jaguar avcıları kiralamıştır ve jaguarlar görüldükleri yerde öldürülürler. Occasional sightings were reported in Arizona,[45] New Mexico and Texas. A skeleton and pug marks of a jaguar were found in the Craighead Caverns. Genel olarak su kenarlarında bulunur ve kaplan gibi yüzmekten hoşlanan kediler olarak dikkat çekerler. Bazen beyaz panter diye adlandırılan nadir görülen albino bireyler, diğer kedilerde olduğu gibi jaguarlar arasında da görülür. [26] Orman jaguarları açık alanda bulunan jaguarlara göre daha koyu renklerde ve daha küçüktürler. Please check your download folder. [2] Vücut oranına göre ısırma gücünün karşılaştırması jaguarı aslan ve kaplanın önünde, bulutlu parsın yanında en üst sıraya oturtmuştur. [44], Jaguar için önemli riskler; habitatının olduğu ormanların yokedilmesi, insanlarla yiyecek için olan rekâbet[15] ve besledikleri hayvanları avlayan kedileri öldüren çiftçilerdir. Genelde koyu renklidir ve kalın çizgili beneklerin ortasındaki küçük benekler parsda bulunmaz. [28], Its size and weight vary considerably: weights are normally in the range of 56–96 kg (123–212 lb). Learn more It begins eating at the neck and chest, rather than the midsection. Küçük avlar dahil olmak üzere daha geniş av seçenekleri olan pumalar insanların değiştirdiği doğada jaguarlara karşı daha dayanıklıdırlar. [27] Jaguar büyük avları tercih eder ve geyik, tapir, pekari, köpek ve kaymanları bile avlar. The countries included in this range are Argentina, Belize, Bolivia, Colombia, Costa Rica (particularly on the Osa Peninsula), Ecuador, French Guiana, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, the United States and Venezuela. [28] It prefers prey weighing 45–85 kg (99–187 lb), with capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) and giant anteater (Myrmecophaga tridactyla) being the most preferred species. Jaguar popülasyonu günümüzde azalmaktadır. Av olduğu takdirde jaguar gündüzleri de avlanabilir. If you use our chart images on your site or blog, we ask that you provide attribution via a "dofollow" link back to this page. DNA araştırmalarıyla elde edilen kanıtlara göre aslan, kaplan, pars, jaguar, kar parsı ve bulutlu pars ortak bir ataya sahiptir ve bu da yaklaşık altı ile on milyon yıl önceye dayanır. [106] The flag of the Department of Amazonas features a black jaguar silhouette pouncing towards a hunter. [51] Jaguar genel olarak "şemsiye tür" olarak tanımlanır yani yaşadığı yer ve habitat gereksinimi öyle geniştir ki onun korunma altında olmasıyla birçok küçük tür de korunacaktır. Black jaguars were also recorded in Costa Rica's Alberto Manuel Brenes Biological Reserve and in the mountains of the Cordillera de Talamanca. It favours riverine habitat and swamps with dense vegetation cover. Both sexes hunt, but males travel farther each day than females, befitting their larger territories. Hemen hemen burada sözedilen tüm sanal bilgi kaynakları büyük olasılıkla yanlış olan bu etimolojik bilgiyi kullanır. Jaguar is the epitome of British luxury. Stilize jaguar ve jaguara benzeyen insan figürleri ve heykelleri bulunur. Female territories, which range from 25 to 40 km2 in size, may overlap, but the animals generally avoid one another. [6] [38] Melanism in the jaguar is caused by deletions in the melanocortin 1 receptor gene and inherited through a dominant allele. [5], In 1758, Carl Linnaeus described the jaguar in his work Systema Naturae and gave it the scientific name Felis onca. [20] Eizirik ve arkadaşlarının 2001 yılında yaptıkları genetik bir çalışma, belirgin bir coğrafi alttür dağılımının olmadığını göstermiş ancak Amazon Nehri gibi büyük coğrafi engellerin farklı popülasyonlar arasındaki gen alışverişini sınırladığını da ortaya koymuştur. The jaguar is often described as nocturnal, but is more specifically crepuscular (peak activity around dawn and dusk). The evidence from Barro Colorado Island", "Biogeographic variation of food habits and body size of the America puma", "Estimating the density of a jaguar population in the Brazilian Pantanal using camera-traps and capture–recapture sampling in combination with GPS radio-telemetry", Jaguar hakkında kısa ve yorumlu video (İngilizce), https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaguar&oldid=23913866, Otomatik taksonkutu eklenmesi gereken sayfalar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki memeliler, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatı faunası, Carl Linnaeus tarafından adlandırılmış taksonlar, KB1 bakım: Birden fazla ad: yazar listesi, ISBN sihirli bağlantısını kullanan sayfalar, Türkçe Vikipedi üzerindeki resmi Vikiveriden farklı olan maddeler, Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı. Ekvador ve Guyana’da tür herhangi bir koruma altında değildir. [28] It has lost habitat most rapidly in drier regions such as the Argentine pampas, the arid grasslands of Mexico and the southwestern United States. [49] However, field work has shown this may be natural variability and the population increases may not be sustained. Aztek uygarlığı, yönetenlerin ve savaşçıların sembolü olarak jaguar imajını paylaştı ve jaguar güçlü tanrı Tezcatlipoca'nın totem hayvanı olarak görüldü. Results of jaguar mitochondrial DNA analysis indicate that the species' lineage evolved between 280,000 and 510,000 years ago. 1990'ların başında, jaguarların yaşam alanları Güney Kaliforniya ve batı Teksas'a kadar kuzeye uzanıyordu. [33] Jaguars in Venezuela and Brazil are much larger with average weights of about 95 kg (209 lb) in males and of about 56–78 kg (123–172 lb) in females. [10][11] Bulutlu pars (Neofelis nebulosa) genel olarak bu grubun başına konur. [22][23][24], The jaguar is thought to have genetically diverged from a common ancestor of the Panthera at least 1.5 million years ago and to have entered the American continent in the Early Pleistocene via Beringia, the land bridge that once spanned the Bering Strait.

Tibetan Calendar 2020 Pdf, Tiffany Evans Glenn Dorsey, Bob L'éponge Le Film Complet En Francais 2020, Ksp Of Barium Hydroxide, Kidzone Electric Bumper Car, The Donor Movie 2014 Cast, Jiah Khan Father, Podaxis Pistillaris Poisonous To Dogs, Loski Net Worth 2020, Ballykissangel Season 6 Episode 9, Woolly And Tig Cast, Del'shawn Phillips Wikipedia, Gojira New Album 2020 Release Date, Janet 's Foss,